Pragniesz prowadzić własny hotel? To nie takie problematyczne! Sprawdź jakie warunki powinien spełnić przyszły hotelarz

hotel
Coraz większa liczba branż w Polsce zyskuje na znaczeniu, tak jest przykładowo z branżą hotelarską. Ostatnie lata nie pozostawiają złudzeń, nastąpił wzrost inwestycji w tym segmencie rynku. Zaszły przy tym pewne zmiany, na znaczeniu zyskały hotele ekonomiczne, a trochę słabsze wyniki zaliczają hotele z wyższego segmentu, czyli hotele pięciogwiazdkowe. Hotele ekonomiczne również w najbliższych latach mogą jeszcze bardziej zyskać na znaczeniu. Niskie nakłady kosztów i dość szybki zwrot nakładów, to najważniejsze składowe tego sukcesu. Być może też myślisz, by otworzyć taki hotel?

hotel
Autor: Roman Boed
Źródło: http://www.flickr.com
Decyduje się na to coraz więcej osób, a to dlatego, iż przepisy są dość przystępne. Nie są wymagane koncesje lub pozwolenia, wymagania, jakie regulują to zagadnienie znajdują się przede wszystkim w Ustawie o usługach turystycznych. Pierwsze co musi zrobić przedsiębiorca to złożyć wniosek o uzyskanie zaszeregowania obiektu do właściwego typu i jednej z pięciu kategorii gwiazdkowych. Zaszeregowanie obiektu, a także określenie kategorii należy do marszałka województwa właściwego ze względu na miejscu położenia przyszłego hotelu. Jego obowiązkiem jest również prowadzenie ewidencji wszelkich obiektów hotelowych.

Składany wniosek musi być wypełniony z podaniem dokładnych danych przedsiębiorcy, czyli musi tam widnieć adres siedziby, numer NIP oraz KRS, jeśli oczywiście podlega on wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Jeśli chodzi konkretnie o obiekt to w takim wniosku powinniśmy podać nazwę obiektu, musimy także podać dokładne położenie hotelu. Wymagane jest też, aby przedsiębiorca wskazał we wniosku rodzaj obiektu i kategorię, jaką chce otrzymać. Jak się przydziela konkretną kategorię? Przede wszystkim istotna jest liczba miejsc noclegowych, jednostek mieszkalnych, istotna jest także ich struktura.

hotel
Autor: Jorge in Brazil
Źródło: http://www.flickr.com

I na sam koniec, powinniśmy wiedzieć, że według przepisów usługi hotelarskie mogą być świadczone jedynie w obiektach spełniających dwa podstawowe warunki. Jeden z nich odnosi się do wielkości przyszłego hotelu, to jakie ma wyposażenie i jakie będą w nim świadczone usługi. Zależnie jaką kategorię posiada nasz obiekt, są one zatwierdzane właśnie pod tym kątem. Drugi warunek odnosi się do wymogów, które musi spełniać każda inwestycja budowlana, czyli konieczne są sprawnie działające urządzenia sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne, zdefiniowane w odrębnych przepisach.

Nie wnikając w pozostałe, mniej istotne zagadnienia, powinniśmy przyznać, iż hotel w naszym kraju to nie jest marzenie ściętej głowy. Jeśli faktycznie posiadamy dużo pieniędzy i myślimy, jak je z zyskiem zainwestować to może właśnie ta droga będzie najlepsza. Jeśli wierzyć wielu analitykom, rynek hotelowy każdego roku ma rosnąc, i to ten ekonomiczny. Może więc warto spróbować?